Insane
1. Nghĩ nhanh: Có một tàu
điện đi về hướng nam. Gió
hướng tây bắc. Vậy khói từ
con tàu sẽ theo hướng nào?
2. Làm thế nào để không
đụng phải ngón tay khi bạn
đập búa vào một cái móng
tay?
3. Nếu bạn nhìn thấy con
chim đang đậu trên nhánh
cây, làm sao để lấy nhánh
cây mà không làm động con
chim?
4. Cái đầu giống mèo, chân
giống mèo, và tai giống con
mèo, nhưng không phải con
mèo. Vậy là con gì?
5. Miệng rộng nhưng không
nói một từ, là gì?
6. Không bố mẹ nào phản
ứng khi giáo viên đánh
những đứa trẻ trong lớp, tại
sao?
7. Cái gì luôn ở phía trước
bạn, mà bạn không bao giờ
nhìn thấy?
8. Cái gì bạn không mượn mà
trả?
9. Cái gì luôn đi đến mà
không bao giờ đến nơi?
10. Vào lúc nào thì đồng hồ
gõ 13 tiếng?
11. Lúc lý tưởng để ăn trưa?
12. Cái gì nằm ngay trước
mắt mà con người luôn bỏ
qua?
13. Có ba quả táo trên bàn và
bạn lấy đi hai quả. Hỏi bạn
còn bao nhiêu quả táo?
14. Bố mẹ có sáu người con
trai, mỗi người con trai có
một em gái. Hỏi gia đình đó
có bao nhiêu người?
15. 30 chia 1/2, và cộng thêm
10, bằng bao nhiêu?
16. Nếu chỉ có một que diêm,
trong một ngày mùa đông
giá rét, bạn bước vào căn
phòng có một cây đèn, một
bếp dầu, và một bếp củi, bạn
thắp gì trước tiên?
17. Con số lớn nhất có duy
nhất hai chữ số?
18. Có hai bình rộng miệng
đựng đầy nước. Làm sao để
cho tất cả nước vào trong
một cái chậu mà vẫn biết
nước nào của bình nào
(không được cho cả bình hay
bất kỳ dụng cụ đựng nước
nào vào chậu) ?
19. Một kẻ giết người bị kết
án tử hình. Hắn ta phải chọn
một trong ba căn phòng:
phòng thứ nhất lửa cháy dữ
dội, phòng thứ hai đầy
những kẻ ám sát đang
giương súng, và phòng thứ
ba đầy sư tử nhịn đói trong
ba năm. Phòng nào an toàn
nhất cho hắn?
20. Bạn có thể kể ra ba ngày
liên tiếp mà không có tên là
thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ
năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ
nhật?
Đáp án:
1. Nghĩ nhanh: Có một tàu điện
đi về hướng nam. Gió hướng
tây bắc. Vậy khói từ con tàu sẽ
theo hướng nào? Tàu điện làm
gì có khói
2. Làm thế nào để không đụng
phải ngón tay khi bạn đập búa
vào một cái móng tay? Cầm búa
bằng cả 2 tay
3. Nếu bạn nhìn thấy con chim
đang đậu trên nhánh cây, làm
sao để lấy nhánh cây mà không
làm động con chim? Bạn chịu
khó đợi chim bay đi nhé
4. Cái đầu giống mèo, chân giống
mèo, và tai giống con mèo,
nhưng không phải con mèo. Vậy
là con gì? Con của con mèo (còn
gọi là mèo con).
5. Miệng rộng nhưng không nói
một từ, là gì? Con sông
6. Không bố mẹ nào phản ứng
khi giáo viên đánh những đứa
trẻ trong lớp, tại sao? Vì đây là
lớp học trong trại mồ côi.
7. Cái gì luôn ở phía trước bạn,
mà bạn không bao giờ nhìn
thấy? Tương lai...
8. Cái gì bạn không mượn mà
trả? Lời cám ơn...
9. Cái gì luôn đi đến mà không
bao giờ đến nơi? Ngày mai...
10. Vào lúc nào thì đồng hồ gõ
13 tiếng? Là lúc bạn nên đem
đồng hồ đi sửa...
11. Lúc lý tưởng để ăn trưa? Sau
bữa ăn sáng.
13. Có ba quả táo trên bàn và
bạn lấy đi hai quả. Hỏi bạn còn
bao nhiêu quả táo? 2 quả (Vì
bạn đã lấy đi 2 quả rồi còn gì).
14. Bố mẹ có sáu người con trai,
mỗi người con trai có một em
gái. Hỏi gia đình đó có bao nhiêu
người? 9 người (bao gồm 6
người con trai, 1 cô con gái và
bố mẹ).
15. 30 chia 1/2, và cộng thêm
10, bằng bao nhiêu? Bằng 70.
16. Nếu chỉ có một que diêm,
trong một ngày mùa đông giá
rét, bạn bước vào căn phòng có
một cây đèn, một bếp dầu, và
một bếp củi, bạn thắp gì trước
tiên? Que diêm (Bạn phải bật
que diêm lên trước thì mới thắp
được những dụng cụ còn lại
chứ).
17. Con số lớn nhất có duy nhất
hai chữ số? 99 (=
9x9x9x9x9x9x9x9x9 lớn quá
trời lớn)
18. Có hai bình rộng miệng đựng
đầy nước. Làm sao để cho tất cả
nước vào trong một cái chậu mà
vẫn biết nước nào của bình nào
(không được cho cả bình hay
bất kỳ dụng cụ đựng nước nào
vào chậu)? Cho cả 2 vào tủ lạnh
để đông thành đá rồi cho chung
vào một chậu.
19. Một kẻ giết người bị kết án
tử hình. Hắn ta phải chọn một
trong ba căn phòng: phòng thứ
nhất lửa cháy dữ dội, phòng thứ
hai đầy những kẻ ám sát đang
giương súng, và phòng thứ ba
đầy sư tử nhịn đói trong ba
năm. Phòng nào an toàn nhất
cho hắn? Phòng ba vì 3 năm ko
ăn thì đến chúa sơn lâm cũng
chết.
20. Bạn có thể kể ra ba ngày liên
tiếp mà không có tên là thứ hai,
thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ
sáu, thứ bảy, chủ nhật? Hôm
qua, hôm nay, ngày mai.

page 2
page 3page 4
page 5